تعداد يافت شده (۶۶) صفحه ۱ از ۶
آسیب شناسی عمومی مقایسه ای ، سازوکارهای بیماری ، ج3 (نئوپلازی)، صداقت ، د.تهران
ناشر:دانشگاه شاهد ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رضا صداقت - نویسنده: میثم کشاورز
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آقای رئیس جمهور، سه نقطه (مجموعه مقالات چاپ شده در روزنامه اقتصادی آسیا)
ناشر:گروه توسعه ساختمانی پیمان (دنیای بهتر)
پدیدآور: - نویسنده: پیمان رحیمی‌نژاد
قیمت:۱۵۵۷۶۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۷۶۰۰
ادبیات الکترونیک (مجموعه مقالات) ، 2424
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مهدی صداقت - نویسنده: جمعی از
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ارشد باغبانی عمومی ، قاسمی،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مالک قاسمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارشد و(ک-ک)گیاه شناسی(تشریح و فیزیولوژیرگیاهی)،صداقت حور،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: شهرام صداقت
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰۰
اصول و روشهای مرتع داری،هولچک،مصداقی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جری ال. - نویسنده: رکس دی.
قیمت:۱۴۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۷۶۰۰۰
امنیت در شبکه های WIMAX ، بیرانوند
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حمزه بیرانوند - نویسنده: محمدعلی صداقت
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
انتخاب، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی، صداقت حسینی
ناشر:صائبی منفرد ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مرتضی صداقت - نویسنده: اف. ام.
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
باطله های معدن،خصوصیات،رفتاروتاثیرات زیست محیطی آنها،اصانلو،صدا
ناشر:صدا ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی اصانلو
قیمت:۷۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۷۳۶۰۰۰
باغبانی عمومی: (ویژه آزمون‌های کارشناسی ارشد و تحصیلات تکمیلی)
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ هنری‌ دیباگران ‌تهران
پدیدآور: - نویسنده: شهرام صداقت‌حور
قیمت:۱۲۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۳۲۰۰۰
بررسی سیستم های قدرت و حفاظت های آن توسط نرم افزار PSCAD ، ابیانه
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسین عسکریان - نویسنده: بهزاد صداقت
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
به صدای زمین گوش کن(رقعی)مکتب تهران
ناشر:21370-- مکتب تهران
پدیدآور: - نویسنده: جلال تهرانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰