تعداد يافت شده (۲۲۰) صفحه ۱ از ۱۸
100 سال تنهایی
ناشر:یاران،آذربایجان
پدیدآور: - نویسنده: گابریل گارسیا - مترجم: ناصر جوادخانی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
60 قطعه زیبا برای گیتار کلاسیک: قطعات سطح‌بندی شده گیتار کلاسیک
ناشر:پنج خط
پدیدآور: - نویسنده: جان میلز - گردآورنده: علیرضا تنهایی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
آب به تنهایی پاسخ تشنگی نیست(حکایت‌قلم‌نوین) *
ناشر:حکایت قلم نوین
پدیدآور: - نویسنده: ادونیس - مترجم: حبیبالله عباسی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش میزان احساس تنهایی و خشم زنان مطلقه شهر قشم
ناشر:گروه آموزشی مدرس
پدیدآور: - نویسنده: عایشه صالحی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
احساس تنهایی در نوجوانان
ناشر:سنجش و دانش
پدیدآور: - نویسنده: لیلا خان‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اسکار روباه در تنهایی خاکستری اش
ناشر:آناپنا
پدیدآور: - نویسنده: الیوییه لاریزا - مترجم: سایه سهرابی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
افسانه‌های چینی(دخترک‌تنهایی‌که‌به‌مجسمه)آفرینگان^
ناشر:آفرینگان
پدیدآور: - نویسنده: دوآن لیکسین - مترجم: سمیه نوروزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اگر تنهایی دندان دربیاورد
ناشر:مروارید
پدیدآور: - شاعر: ستار جانعلی‌پور
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
انتخاب زنانه
ناشر:سیب صادق (ع)
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه تنهایی - ویراستار: سیدابوالفضل الهامی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
این تنهایی لعنتی(هیلا)
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فوژان برقیان
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
با اقتدار برخاستن: آن‌هم وقتی زمین خورده‌ایم و تنهاییم
ناشر:میلکان
پدیدآور: - نویسنده: برنه براون - مترجم: سیده‌فرزانه حسینی
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
با تو بودن
ناشر:درناقلم
پدیدآور: - نویسنده: وحیده تنهایی - ویراستار: شهلا ارژنگ
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰