تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
تکنولوژی تولید آهن اسفنجی: تبیین فرآیند، تجهیزات و سیستم‌ها
ناشر:شارق
پدیدآور: - نویسنده: سیدحسن میرحسینی - نویسنده: اسدالله فرشاد
قیمت:۱۹۰۰۸۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۸۰۰
تکنولوژی تولید آهن اسفنجی: تولید، نگهداری و تعمیرات
ناشر:شارق
پدیدآور: - مترجم: سیدحسن میرحسینی - تهیه کننده: اسدالله فرشاد
قیمت:۱۰۹۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۰۹۱۲۰۰