تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک ازدنیکرد 9 ...
ناشر:مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)
پدیدآور: - به‌اهتمام: ژاله آموزگاریگانه - ویراستار: نازنین خلیلی‌پور
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰