تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
تجزیه تحلیل مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل فازی ، احمدی پویا
ناشر:دایره دانش ، تهران
پدیدآور: - مترجم: رضا احمدی - نویسنده: ج.ام.پراوزنیتز.رودیگر لیشتنتالر.ادموندو
قیمت:۵۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۶۸۰۰۰
ترمودینامیک مولکولی ، دونالد،زینی اصفهانی ، مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اصغر زینی - نویسنده: علی ارباب
قیمت:۱۵۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۴۴۰۰۰
ترمودینامیک مولکولی: تعادل‌های فازی سیال
ناشر:پارسیا
پدیدآور: - مترجم: اعظم نجف‌لو - نویسنده: سمانه زارعی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
تشریح ترمودینامیک مولکولی تعادل‌های فازی سیال
ناشر:اندیشه‌های گوهربار
پدیدآور: - نویسنده: جان ام؛رودیگر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تشریح ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی سیال،آقبلاغی،و3،فن آذر تبریز
ناشر:فن آذر ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: سمیرا آقبلاغی - نویسنده: حکیمه قلعه
قیمت:۳۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۸۰۰۰
تشریح مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال،شریعتی،نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: جعفر شریعتی
قیمت:۵۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۶۰۰۰
تشریح مسائل ترمودینامیک مولکولی تعادل های فازی سیال،شریعتی،نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: جعفر شریعتی
قیمت:۷۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰
مسایل فیزیک دانشگاهی( جلد 4 و فیزیک اتمی و هسته ای ترمودینامیک:فیزیک مولکولی )
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: گینزبورگ؛لوین؛رابینوویچ؛سیووخین ؛مجتبی
قیمت:۴۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۶۰۰۰