تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
آشنایی با فلسفه تحلیلی(فلسفه‌‌ذهن)حکمت
ناشر:
پدیدآور: - مترجم: مهدی ذاکری - نویسنده: مارتین دیویس
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟ راهکاری عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس
ناشر:چالش
پدیدآور: - نویسنده: مارک داگلاس - مترجم: ریحانه هاشم‌پور
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تحلیل ذهن
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: برتراند راسل - مترجم: منوچهر بزرگمهر
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
تحلیل ذهن
ناشر:خوارزمی
پدیدآور: - نویسنده: برتراند راسل - مترجم: منوچهر بزرگمهر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - نویسنده: محمد صنعتی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
روح و آرامش درون (تحلیلی در قلمرو ذهن و ضمیر)
ناشر:سپنج
پدیدآور: - نویسنده: ژوزف مورفی - مترجم: هوشیار رزم
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
زن امروز، مرد دیروز!: تحلیلی بر اختلافات زناشویی
ناشر:ذهن‌آویز
پدیدآور: - نویسنده: اصغر کیهان‌نیا
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ستارگان متغیر، از رصد تا تحلیل
ناشر:دانش‌پژوهان جوان
پدیدآور: - نویسنده: امیر حسن‌زاده؛آتیلا
قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
گام های درمان در تحلیل رفتار متقابل (تی آ)
ناشر:ذهن آویز
پدیدآور: - نویسنده: یان استوارت - مترجم: اسماعیل زیارتی
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰