تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)
ناشر:سازمان مدیریت صنعتی
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - نویسنده: فرزانه خسروانی
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰