تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
تحقیق در عملیات (1) (رشته مدیریت دولتی، بازرگانی، حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - ویراستار: منصور مومنی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
تحقیق در عملیات 2 (رشته مدیریت دولتی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: عادل آذر - ویراستار: منصور مومنی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰