تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
خلاصه نکات کارشناسی رسمی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات (برق،مکانیک،صنایع)،رضائی
ناشر:انتشارات آی نماد ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مرتضی رضائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته های تاسیسات ساختمانی برق ماشین و تاسیسات کارخانجات کتاب دوم مبحث تاسبسات صنعتی ساختمان
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: محمد حق
قیمت:۱۸۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۷۰۰۰۰
درسنامه آزمون‌های کارشناسی رسمی کتاب اول: مبحث تاسیسات الکتریکی رشته‌های تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (دادگستری و قوه قضائیه) ویژه
ناشر:نوآور
پدیدآور: - نویسنده: مهدی عرب‌صادق
قیمت:۲۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰۰
درسنامه جامع آزمون های کارشناسی رسمی تاسیسات و کارخانجات ، میلانی ، سیمای دانش
ناشر:سیمای دانش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد حق
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
راهنمای آزمونهای کارشناسی رسمی دادگستری ج3:رشته برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات،حداد،نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: امید بزرگ
قیمت:۳۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۸۰۰۰
راهنمای آزمونهای کارشناسی رسمی قوه قضائیه ج4:رشته برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات،حداد،نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: حداد
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰