تعداد يافت شده (۱۱۰۵۵) صفحه ۱ از ۹۲۱
طراحی تصفیه خانه آب
ناشر: نشر و تبلیغ بشری،تحفه
پدیدآور: - مترجم: مختار مهدوی - مترجم: حمیدرضا تشیعی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
گفتارهایی در حقوق رسانه جلد اول
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: محسن اسماعیلی/
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
گفتارهایی در حقوق رسانه جلد دوم
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: محسن اسماعیلی/
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی جلد اول
ناشر:دفتر نشر فرهنگ اسلامی
پدیدآور: - نویسنده: محسن اسماعیلی/
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"آریو برزن" مردی به بزرگی تاریخ
ناشر:ابوعطا
پدیدآور: - نویسنده: بهروز واثقی - تصویرگر: محمد سیدباقری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"انکار" هوش سیاه
ناشر:لیوسا
پدیدآور: - ویراستار: حمیده رستمی - نویسنده: مهرداد مختاری‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"دوستی" در تاریخ اندیشه سیاسی غرب: دوران مدرن و معاصر
ناشر:روزنه
پدیدآور: - مترجم: سیدمحسن علوی‌پور
قیمت:۷۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۵۰۰۰
"دوستی" در تاریخ اندیشه سیاسی غرب: یونان، روم، مسیحیت
ناشر:روزنه
پدیدآور: - مترجم: سیدمحسن علوی‌پور
قیمت:۶۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۵۰۰۰
"فلسفه تحول تاریخ" در شرق و غرب تمدن اسلامی: روش استنباط عقلانیت تاریخی و تحول علوم انسانی بر اساس مقایسه و نقد سنت ابن‌خلدونی با بسط حکمت نوصدرایی
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: موسی نجفی - نویسنده: علیرضا جوادزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
"هزار نکته، هزار سوال" تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (موضوعی)
ناشر:حقوق‌یار
پدیدآور: - نویسنده: سیدداود آقائی - نویسنده: الهام رسولی‌ثانی‌آبادی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
#تاریخ جهانگشای جوینی (3جلدی)
ناشر:علم
پدیدآور: - نویسنده: علاءالدین عطاملک
قیمت:۱۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰۰
#تاریخ جهانگشای جوینی (تاریخ مغول،تاریخ خوارزمشاهیان،تاریخ اسماعیلیه)،(3جلدی)
ناشر:زوار
پدیدآور: - نویسنده: عطا ملک
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰۰