تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
تاریخ زیباشناسی
ناشر:نشر علم
پدیدآور: - نویسنده: ولادیسلاف تاتارکیویچ - مترجم: سیدجواد فندرسکی
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
تاریخ زیباشناسی 2
ناشر:علم
پدیدآور: - نویسنده: ووادیسواف تاتارکیویچ - مترجم: محمود عبادیان
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
تاریخ و مسائل زیباشناسی
ناشر:هرمس
پدیدآور: - نویسنده: مونرو بیردزلی - نویسنده: جان هاسپرس
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
فرهنگ‌نامه تاریخی زیباشناسی
ناشر:موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن
پدیدآور: - نویسنده: دبسی تاونزند - مترجم: فریبرز مجیدی
قیمت:۲۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۵۰۰۰