تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
تئوری‌های مدیریت دولتی: رشته مدیریت کلیه گرایشها
ناشر:نگاه‌ دانش
پدیدآور: - نویسنده: عباس نرگسیان
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰