تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
تئوری‌های مالی: مدیریت مالی پیشرفته
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: جان‌فردریک وستون - نویسنده: توماس‌ای. کوپلند
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰