تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
بیوتکنولوژی نفت،بخشنده،صنعت نفت
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بهناز بخشنده - نویسنده: امجد عسگری
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰