تعداد يافت شده (۱۸) صفحه ۱ از ۲
آشنایی با بیماریهای پستان (قابل استفاده برای کلیه گروه‌های پزشکی، پیراپزشکی و توانبخشی)
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: ماندانا ابراهیمی؛آسیه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایمونولوژی و درمان ورم پستان و بیماری‌های پیرامون آن
ناشر:طلوع مجد
پدیدآور: - نویسنده: کایوکو کیمورا - مترجم: وهاب آسمانی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
برونر 13 عملکرد تولید مثل و بیماریهای پستان 2018/عزیزی/اندیشه رفیع
ناشر:اندیشه‏رفیع‏
پدیدآور: - نویسنده: جانیک ال - مترجم: فرنوش عزیزی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
برونر داخلی و جراحی 2018 تولید مثل، بیماریهای تناسلی و پستان
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر؛جنیس‌ال.
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
بیماری های پستان،رادوستیس،وجگانی،بیژن،سپهر
ناشر:بیژن ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: رادوستیس و - مترجم: وجگانی و
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بیماری‌های پستان
ناشر:نشر جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: خدیجه - نویسنده: حاتمی‌پور مریم
قیمت:۴۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۲۰۰۰
بیماریهای پستان
ناشر:عصر کتاب
پدیدآور: - نویسنده: مایکل دیکسون؛فرهاد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
بیماریهای پستان در حیوانات اهلی،رادستیتس،مسافری،د.آ.تبریز
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: جی - نویسنده: رادستیتس
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بیماریهای پستان در حیوانات اهلی،رادستیتس،مسافری،د.آ.تبریز
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: جی - نویسنده: رادستیتس
قیمت:۹۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۹۳۲۰۰۰
پزشک خانواده (بیماری های پستان)
ناشر:پیدایش
پدیدآور: - مترجم: ناصر زاهدی - نویسنده: مایکل دیکسون،رابرت
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
پزشک خانواده-بیماری های پستان(رقعی)پیدایش
ناشر:20386 -- پیدایش‌
پدیدآور: - نویسنده: مایکل‌ دیکسون‌-رابرت - مترجم: ناصر زاهدی‌
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تشخیص ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی جنین در بالین
ناشر:رویان پژوه
پدیدآور: - نویسنده: دکتر زهرا
قیمت:۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰۰