تعداد يافت شده (۲۸) صفحه ۱ از ۲
اطفال: بیماری‌های تنفسی (ریه): خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی Nelson 2016...
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: نازنین فرح‌بخش
قیمت:۱۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۶۰۰۰۰
اطفال: بیماری‌های تنفسی (ریه): نلسون 2020: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی ...
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - مترجم: نازنین فرح‌بخش - ویراستار: ایمان وفایی
قیمت:۱۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰۰۰
اکسیژن‌تراپی در بیماری‌های تنفسی "با تکیه بر نکات کاربردی در بیماران حاد تنفسی"
ناشر:تیمورزاده نوین
پدیدآور: - نویسنده: زهرا - نویسنده: سلاجقه زهرا
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
بیماری های دستگاه تنفسی ناشی از کار شناسایی، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دکتر ماشااله
قیمت:۵۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۸۰۰۰
بیماری‌های تنفسی و عقب‌ماندگی ذهنی (مرجع دانشگاهی)
ناشر:مهرپویا مهراس
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بیماری‌های تنفسی ویروسی
ناشر:آنا طب
پدیدآور: - نویسنده: فرح بخارایی‌سلیم؛فریبا
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
بیماریهای تنفسی دام های بزرگ،سلطان نژاد،پریورتبریز
ناشر:پریور ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: سعید سلطان - نویسنده: احسان مرآت
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
بیماریهای دستگاه گوارش و کبد
ناشر:مرسل
پدیدآور: - نویسنده: دکتر نوشین
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 1 = Respiratory and Cardiovascular Diseases 1?: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۶۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۷۰۰۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 1: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد اطفال با پاسخ تشریحی Nelson 2016 کتاب آمادگی ارتقاء و
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۳۷۲۸۰۰ قیمت سایت:۱۳۷۲۸۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 1: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد بیهوشی با پاسخ تشریحی
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۴۶۹۶۰۰ قیمت سایت:۱۴۶۹۶۰۰
بیهوشی: بیماری‌های تنفسی و قلبی - عروقی 2 = Respiratory and Cardiovascular Diseases 2?: خلاصه درس به همراه مجموعه سوالات آزمون ارتقاء و بورد بیهوشی ب
ناشر:رهپویان شریف
پدیدآور: - زیرنظر: سامان اسدی - مترجم: بهار نوری
قیمت:۱۵۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۷۰۰۰۰