تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
آمار، اصطلاحات و بهداشت عمومی در آزمون‌های ارشد اپیدمیولوژی (86 -91)
ناشر:شایان نمودار
پدیدآور: - نویسنده: مسعود محمدی
قیمت:۱۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۸۰۰۰
اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع ایران (همراه با پاسخنامه تشریحی) ویژه رشته‌های: ارشد و دکتری اپیدمیولوژی و سایر گرایش‌های وزارت بهداشت
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: منیره فقیرگنجی؛حسن
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی همراه با مباحث کاملی از پیشگیری و کنترل بیماری‌های شایع واگیر و غیرواگیر
ناشر:جامعه‌نگر،سالمی
پدیدآور: - نویسنده: پروانه خراسانی؛منیژه
قیمت:۲۹۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۹۰۰۰
اصول و مبانی پیشرفته اپیدمیولوژی ویژه‌ی آزمون‌های اپیدمیولوژی و سایر گرایش‌های مرتبط وزارت بهداشت
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: عباس عباسی‌قهرمانلو؛رضا
قیمت:۵۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۵۰۰۰
بهداشت و اپیدمیولوژی
ناشر:طبیبانه
پدیدآور: - تدوین: صادق شفایی - نویسنده: سروش سلطانی
قیمت:۲۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۸۰۰۰
درسنامه جامع بهداشت جی ای پارک And ک پارک به انضمام آزمون‌های بهداشت و اپیدمیولوژی
ناشر:کتاب میر
پدیدآور: - نویسنده: حسین انصاری - نویسنده: منوچهر کرمی
قیمت:۲۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۸۰۰۰
سوالات طبقه بندی بهداشت و اپیدمیولوژی،شفائی،سیب سبز،مدیکا
ناشر:مدیکا(انتشارات آریانگار)تهران
پدیدآور: - نویسنده: صادق شفائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سیب سبز ج5:بهداشت،اپیدمیولوژی،سلامت دهان و جامعه،اورک،مدیکا
ناشر:مدیکا(انتشارات آریانگار)تهران
پدیدآور: - نویسنده: مانا اورک
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
فرهنگ و اصطلاحات اپیدمیولوژی ویژه‌ی رشته‌های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، آمار زیستی، ارزیابی فناوری سلامت، اقتصاد بهداشت،...
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: عباس عباسی‌قهرمانلو؛سهیل
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت اپیدمیولوژی: آزمون‌های 80 - 81 تا 96 - 97
ناشر:جامعه‌نگر
پدیدآور: - نویسنده: محمود بختیاری - نویسنده: حسن احمدی‌قرایی
قیمت:۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰۰
مرجع اپیدمیولوژی بیماری‌های شایع ایران: بیماری‌های غیرواگیر
ناشر:گپ
پدیدآور: - نویسنده: شورای نویسندگان
قیمت:۲۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰۰
مرور سریع آمار زیستی ویژه رشته‌های: اپیدمیولوژی و سایر رشته‌های مرتبط وزارت بهداشت
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: یوسف علی‌محمدی؛عباس
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰