تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
آموزش جامع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project 2010
ناشر:خدمات نشر کیان رایانه سبز
پدیدآور: - نویسنده: محمدامین تابعی - نویسنده: کاظم دهقان‌منشادی
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ناشر:نشر زمان
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی گلشنی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ناشر:ترمه
پدیدآور: - نویسنده: کمال چهارسوقی؛فرید
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ناشر:پوران پژوهش
پدیدآور: - نویسنده: متینه زیاری
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با PRIMAVERA P6
ناشر:پندار پارس
پدیدآور: - نویسنده: حسین یعسوبی - نویسنده: حسین عوض‌خواه
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های تامین تجهیزات با Primavera 16.1
ناشر:ناقوس
پدیدآور: - نویسنده: علی احمدی‌ابراهیمی‌زاده
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های عمرانی با Microsoft project
ناشر:پارسیا
پدیدآور: - نویسنده: فرشاد نجومی
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ناشر:آذر،سیمای دانش
پدیدآور:
قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
مهندسی سینما: برنامه‌ریزی و دستیاری کارگردان به عنوان مدیریت فرایند و کنترل پروژه‌های فیلم‌سازی
ناشر:روزنه کار
پدیدآور: - نویسنده: حامد پوراسفندیانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰