تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها: (سیستم‌های با تقاضای مستقل)
ناشر:جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر)
پدیدآور: - نویسنده: بهروز کریمی - نویسنده: مسعود جنابی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰