تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
بانک سوال درسنامه برنامه سازی پیشرفته C
ناشر:استاد
پدیدآور: - نویسنده: --؛شیر افکن.صمدی
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
برنامه سازی پیشرفته
ناشر:انتشارات پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: داریوش نیک
قیمت:۲۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۵۰۰۰
برنامه سازی پیشرفته (ویژه کامپیوتر) راه
ناشر:انتشارات راه
پدیدآور: - نویسنده: --؛ابراهیم علایی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
برنامه سازی پیشرفته C پیام دانشگاهی
ناشر:پیام دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: حیدری دارانی؛اعظم
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
برنامه سازی پیشرفته به زبان #C ، موتمنی ، فن آوری نوین
ناشر:فن آوری نوین ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: جواد وحیدی - نویسنده: همایون موتمنی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
برنامه سازی پیشرفتهC
ناشر:انتشارات پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: داود کریم
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
برنامه‌سازی پیشرفته (رشته کامپیوتر)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: احمد فراهی - ویراستار: جعفر تنها
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
برنامه‌سازی پیشرفته: کتاب درسی دانشگاهی شامل اصول و مفاهیم برنامه‌نویسی به زبان ...
ناشر:شریف‌زاده
پدیدآور: - نویسنده: مناف شریف‌زاده
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
تشریح کامل آزمون های برنامه سازی رایانه پیشرفته C ، پورمهدی لارسی، نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: امین پورمهدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور برنامه سازی پیشرفته ، جعفرزاده
ناشر:شار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بصیر جعفرزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
کتاب طلایی برنامه‌سازی پیشرفته: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
ناشر:طلایی پویندگان دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی رمضان‌زاده
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰