تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
برنامه سازی پیشرفته به زبان #C ، موتمنی ، فن آوری نوین
ناشر:فن آوری نوین ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: جواد وحیدی - نویسنده: همایون موتمنی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
تشریح کامل آزمون های برنامه سازی رایانه پیشرفته C ، پورمهدی لارسی، نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: امین پورمهدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور برنامه سازی پیشرفته ، جعفرزاده
ناشر:شار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: بصیر جعفرزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰