تعداد يافت شده (۵۳) صفحه ۱ از ۴
آمادگی جسمانی و بدنسازی برای دختران
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: کاترینا گود - نویسنده: آلن لاچینا
قیمت:۸۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۰۰۰۰
آموزش بدنسازی خانمها
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش جامع تکنیک های بدنسازی و فیتنس از مبتندی تا پیشرفته،چوبک،حتمی
ناشر:نشر علوم ورزشی تهران
پدیدآور: - نویسنده: هیربد چوبک
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
آموزش کشتی«تکنیک،تاکتیک،بدنسازی»،نوربخش،علم و حرکت
ناشر:علم و حرکت ، تهران
پدیدآور: - مترجم: ابوالقاسم دباغان - نویسنده: بیل مارتل
قیمت:۳۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۶۰۰۰
آناتومی بدنسازی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - مترجم: هیمن محمدی - نویسنده: نیک ایوانز
قیمت:۳۵۱۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۱۰۰۰
آناتومی بسکتبال (تشریح تمرینات بدنسازی و توانبخشی بسکتبال)
ناشر:حتمی
پدیدآور: - نویسنده: برایان کال - نویسنده: راب پاناریلو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن ها در بدنسازی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - مترجم: فرهاد دریانوش - نویسنده: سرجی کولپا
قیمت:۲۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۲۰۰۰
استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن ها در بدنسازی
ناشر:حتمی
پدیدآور: - مترجم: فرهاد دریانوش - نویسنده: سرجی کولپا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی/گیوا
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۷۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰۰
اشتباهات رایج در تمرینات بدنسازی: از دیدگاه بیومکانیکی راهنمای گام به گام حذف اشتباهات رایج
ناشر:گیوا
پدیدآور: - نویسنده: محمد یوسفی - نویسنده: عباس فرجادپزشک
قیمت:۸۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰۰
اصول بنیادین در بدنسازی مدرن
ناشر:ندوشن
پدیدآور: - نویسنده: رضا حق‌پناه
قیمت:۲۱۰۳۲۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۳۲۰۰
اصول تمرینات قدرتی و بدنسازی: ویژه مربیگری رشته‌های ورزشی
ناشر:شناسنامه
پدیدآور: - نویسنده: گریگوری هاف؛تراویس - مترجم: محسن اکبرپور
قیمت:۲۳۲۳۲۰۰ قیمت سایت:۲۳۲۳۲۰۰