تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
بازاریابی بین‌المللی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی بابایی‌زکلیکی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
بازاریابی بین‌المللی (رشته مدیریت بازرگانی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: میرزاحسن حسینی - ویراستار: لطف‌الله فروزنده‌دهکردی
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
بازاریابی بین‌المللی پیشرفته
ناشر:بازاریابی
پدیدآور: - نویسنده: علی صنایعی؛احمد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
کتاب طلایی بازاریابی بین‌المللی: ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
ناشر:طلایی پویندگان دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: سمانه شیخ‌سفلی - نویسنده: معصومه معروفی
قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
مدیریت بازاریابی بین‌المللی
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: حسن اسماعیل‌پور
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰