تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
امی به سوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی 2 ، فلاحی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مسعود فلاحی - مترجم: 0
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تکنولوژِی فرآوری مواد غذایی ، مقدمه ای بر ماشین آلات ، فلاحی
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: پی جی - مترجم: مسعود فلاحی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روش های بهتر در تولید بهداشت درصنایع غذایی، فلاحی،بارثاوا
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - مترجم: مسعود فلاحی - نویسنده: ویلبور گولد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
روش های بهتر در تولید بهداشت درصنایع غذایی، فلاحی،بارثاوا
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - مترجم: مسعود فلاحی - نویسنده: ویلبور گولد
قیمت:۶۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۴۰۰۰
ریاضیات پایه 1: مقدمات آمار مخصوص دانشجویان پیام نور مختص مجموعه مدیریت - حسابداری - اقتصاد - علوم اجتماعی
ناشر:نیک‌اندیشان بارثاوا
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن حسین‌زاده
قیمت:۷۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۲۰۰۰
شگفتیهای سرکه سیب ، فلاحی،بارثاوا
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: پارتیشیا براگ - نویسنده: پل سی.براگ
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (رب)، فلاحی،بارثاوا
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: مسعود فلاحی
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
علم مواد غذایی ج 2، فلاحی
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: نورمن ان. - نویسنده: جوزف اچ.
قیمت:۸۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۲۰۰۰
کاربرد واژه های ژنتیک در گیاه پزشکی ، بهروزین،بارثاوا مشهد
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: مهوش بهروزین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
گامی به سوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی 2 ، فلاحی
ناشر:بارثاوا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: مهدی جعفری - نویسنده: مسعود فلاحی
قیمت:۷۹۶۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۶۰۰۰
نایع تبدیلی گوجه فرنگی (رب)، فلاحی،بارثاوا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مسعود فلاحی - مترجم: 0
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰