تعداد يافت شده (۷۱۷) صفحه ۱ از ۶۰
ایمنی و بهداشت در جوشکاری و فرآیندهای مربوطه
ناشر: طراح،دایره صنعت
پدیدآور: - نویسنده: مهدی ارجینی - نویسنده: ان‌سی
قیمت:۴۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۶۰۰۰
(غدد درون‌ریز)، دستگاه تناسلی و دستگاه ایمنی
ناشر:الماس پارسیان
پدیدآور: - نویسنده: آنا کلیبورن - نویسنده: ریچارد واکر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
‏?تحلیل لرزه‌ای مرتبط با ایمنی سازه‌های هسته‌‌ای استاندارد 16 - 4
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدحسین قاسمی - نویسنده: قاسم کاظمی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
‏?راهنمای کاربردی روشنایی در محیط کار: اصول روشنایی در ایمنی و بهداشت
ناشر:فن‌آوران
پدیدآور: - نویسنده: داوود حسنوند - نویسنده: محمدرضا قطبی‌راوندی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
2857 - ایمنی‌شناسی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه شهبازی؛افروز
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
etc ارشد و دکتری ایمنی شناسی/مهدی نژادیانی/اطمینان
ناشر:انتشارات اطمینان
پدیدآور: - مترجم: دکتر آرش - نویسنده: کبری مهدی
قیمت:۲۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰۰
HSE در کارگاه های ساختمانی (بهداشت،ایمنی ومحیط زیست)،خانجانی ،نوآور
ناشر:نوآور ، تهران(نام آور)
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه آزاد - نویسنده: حامد خانجانی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
IQB + ایمنی شناسی/ خلیلی. زارع زاده/ خلیلی
ناشر:دکترخلیلی‏گروه‏آموزشی‏
پدیدآور: - نویسنده: خلیلی. زارع
قیمت:۳۰۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۹۰۰۰۰
ISO 45003: 2021 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی - سلامت روانی و ایمنی در محیط کار - دستورالعمل‌هایی برای مدیریت خطرات روانی - اجتماعی
ناشر:اندیشه عصر
پدیدآور: - مترجم: الهه تقی‌زاده‌بهجتی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
‫Iso 45003:2021 خطوط راهنمای مدیریت ریسک‌های روانی اجتماعی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S)
ناشر:رهام اندیشه
پدیدآور: - مترجم: عبدلی‌خالدی علیرضا؛عرب‌پور
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ISO HSE استاندارد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
ناشر:فن‌آوران
پدیدآور: - تدوین: جواد وطنی - تدوین: فردین مهرابیان
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
MSDS ایمنی وبهداشت مواد درصنعت
ناشر:آثار سبحان
پدیدآور: - نویسنده: احمد قاسمی
قیمت:۱۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۶۰۰۰۰