تعداد يافت شده (۱۴۴۸۱) صفحه ۱ از ۱۲۰۷
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مهبد ایرانی - مترجم: 1398/02/31
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
ناشر:نگین ایران
پدیدآور: - نویسنده: جورج اورول - مترجم: مریم میرزایی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
ماه در ایران
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۶۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
‌Excel، نگاهی دیگر: آموزش کاربردی Excel
ناشر:مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا عافی؛سیده‌نفیسه
قیمت:۸۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۶۰۰۰
"بازگشت از نیمه راه" جریان‌شناسی مخالفت‌ها با نظام و رهبری جمهوری اسلامی ایران" مروری بر اسناد، اسرار و ناگفته‌های جاماندگان قافله انقلاب
ناشر:محمدعلی الفت‌پور
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی الفت‌پور - ویراستار: مرجان صومی
قیمت:۱۲۰۵۶۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۵۶۰۰
"تئوری مدیریت روحیه" و جایگاه آن در مدیریت دولتی و نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
ناشر:فرهوش
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی هاشمی
قیمت:۵۸۹۶۰۰ قیمت سایت:۵۸۹۶۰۰
"سمتاج": تحلیل ساز و کار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران و جهان: روش‌های مبارزه با تروریسم، پولشویی و فساد مالی - اداری
ناشر:سبحان
پدیدآور: - نویسنده: پرویز توکلی
قیمت:۲۰۵۰۴۰۰ قیمت سایت:۲۰۵۰۴۰۰
"کار" و "فراغت" ایرانیان
ناشر:کتاب آمه
پدیدآور: - نویسنده: حسن قاضی‌مرادی
قیمت:۸۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰۰
"موسیقی ایرانی" شناسی
ناشر:هنر موسیقی
پدیدآور: - ویراستار: آرزو انواری - نویسنده: خسرو جعفرزاده
قیمت:۱۰۶۴۸۰۰ قیمت سایت:۱۰۶۴۸۰۰
"هزار نکته، هزار سوال" تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز (موضوعی)
ناشر:حقوق‌یار
پدیدآور: - نویسنده: سیدداود آقائی - نویسنده: الهام رسولی‌ثانی‌آبادی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
# 10مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(8 جلدی)
ناشر:دبیر
پدیدآور: - نویسنده: شاپور آرین
قیمت:۶۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰۰
#خسرو آواز ایران (2جلدی)
ناشر:ماهریس
پدیدآور: - نویسنده: مسعود زرگر
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰