تعداد يافت شده (۲۴) صفحه ۱ از ۲
اقتصاد ریاضی با رویکرد ایستایی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: فرخنده جبل‌عاملی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایستایی (ویژه رشته معماری)
ناشر:مدرسان شریف
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد خلیلی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
ایستایی ، مریام ، بدیعی،مرکزنشر
ناشر:مرکزنشردانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مجید بدیعی - نویسنده: جی. ال.
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایستایی = Statics
ناشر:سخن گستر
پدیدآور: - نویسنده: هادی خاتمی‌مشهدی؛امیرصمد
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ایستایی 2
ناشر:فاطمی
پدیدآور: - نویسنده: محمد فرخ‌زاد - نویسنده: علی‌اکبر حیدری
قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
ایستایی ارشد معماری
ناشر:بادخان
پدیدآور: - ویراستار: محسن رضائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایستایی ج1،جمشیدی،پادینا
ناشر:پادینا تهران
پدیدآور: - نویسنده: حامد جمشیدی - نویسنده: پویا جمشیدی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ایستایی کاربردی معماری
ناشر:بادخان
پدیدآور: - نویسنده: محسن رضائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ایستایی معماری، تحلیل خرپا، پایداری و معینی
ناشر:بادخان
پدیدآور: - نویسنده: محسن رضایی
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
ایستایی معماری، تحلیل سازه، پایداری و معینی
ناشر:بادخان
پدیدآور: - نویسنده: محسن رضایی
قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
ایستایی معماری،خداپرست حقی،د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
پدیدآور: - نویسنده: اکبر خداپرست - نویسنده: رحمت مدندوست
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ایستایی و فن ساختمان (ویژه معماران)
ناشر:دایره دانش
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی فاطمی
قیمت:۱۱۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۶۸۰۰۰