تعداد يافت شده (۱۱) صفحه ۱ از ۱
آذرمیدخت،آخرین پادشاه زن ایران (ایران در زمان ساسانیان)
ناشر:سمیر
پدیدآور: - نویسنده: فواد فاروقی
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان
ناشر:شبگیر،صدای معاصر
پدیدآور: - نویسنده: آرتور کریستین - مترجم: رشید یاسمی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان
ناشر:بهزاد
پدیدآور: - نویسنده: آرتور کریستن‌سن - مترجم: رشید یاسمی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان
ناشر:موسسه انتشارات نگاه
پدیدآور: - نویسنده: آرتورامانوئل کریستن‌سن - مترجم: رشید یاسمی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان
ناشر:بهزاد
پدیدآور: - نویسنده: آرتور کریستین - مترجم: رشید یاسمی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان (بهرام گور،پنجمین پادشاه امپراتوری ساسانیان)
ناشر:سمیر
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی خلیلی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان (تیسفون در آتش،شاپور دوم،معمار سلسله ساسانی)
ناشر:سمیر
پدیدآور: - نویسنده: جمشید صداقت
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان (عروس مدائن،سرگذشت یزدگرد سوم آخرین پادشاه امپراتوری ساسانیان)
ناشر:دبیر،سمیر
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم مدرسی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان (منم شاپور اول،پادشاهی که امپراتور روم را به اسارت گرفت)
ناشر:دبیر
پدیدآور: - نویسنده: کریم علیزاده
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
ایران در زمان ساسانیان: تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
ناشر:سمیر
پدیدآور: - نویسنده: آرتور کریستن‌سن - مترجم: رشید یاسمی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
گنجینه تاریخ ایران 9 (قانون گذاری در زمان ساسانیان)
ناشر:پل،خلاق
پدیدآور: - نویسنده: سعید قانعی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰