تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
اصول کاربردی نگهداری و تعمیرات تجهیزات صنعتی ، صالحی
ناشر:امید انقلاب ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ستار صالحی - نویسنده: مجتبی فاضلی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
انقلاب صنعتی
ناشر:ققنوس
پدیدآور: - مترجم: مهدی حقیقت‌خواه - نویسنده: جیمز کاریک
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
انقلاب صنعتی چهارم
ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی
پدیدآور: - مترجم: مرتضی شانی - نویسنده: کلاوس شواب
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
انقلاب صنعتی چهارم و آینده مشاغل
ناشر:آریا نقش
پدیدآور: - مترجم: زهرا مظاهری - نویسنده: نیک‌ها.ام.وان دام
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
انقلاب صنعتی قرون وسطا
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - مترجم: مهدی سحابی - نویسنده: ژان گمپل
قیمت:۲۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰
تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی،موریس،رضا زاده،علم و صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جیمز موریس - مترجم: راضیه رضا
قیمت:۸۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۲۰۰۰۰
تاریخ شکل شهرتا انقلابات صنعتی
ناشر:جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
پدیدآور: - نویسنده: جیمز موریس - مترجم: راضیه رضازاده
قیمت:۸۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۲۰۰۰۰
تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی
ناشر:آرمان شهر
پدیدآور: - نویسنده: جهانشاه پاکزاد - نویسنده: الهام سوری
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
تاریخ علم از انقلاب صنعتی تا کشف اتم
ناشر:سبزان
پدیدآور: - نویسنده: آدام هارت-دیویس - مترجم: شادی مشکوه‌السادات؛سارا
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
تاریخ علم از دوران باستان تا انقلاب صنعتی
ناشر:سبزان
پدیدآور: - نویسنده: آدام هارت-دیویس - مترجم: شادی مشکوه‌السادات
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
تحلیل ساختار و نظریه بازار با تاکید بر نقش رنسانس و انقلاب صنعتی
ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)
پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر ناسخیان - نویسنده: محمدهادی زاهدی‌وفا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جستاری در معماری (پیدایش تا عص انقلاب صنعتی)، طاهرنیان ، وارسته
ناشر:وارسته ، رشت
پدیدآور: - نویسنده: علی طاهرنیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰