تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
بازاریابی برای کارآفرینان / فتاحی. خدمه. دولتشاه / انتشارات ناقوس
ناشر:ناقوس‏ انتشارات‏
پدیدآور: - نویسنده: فتاحی‏0خدمه‏0دولتشاه‏
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنمای عملی کارآفرینان اجتماعی
ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات
پدیدآور: - نویسنده: ایان‌سی - نویسنده: مک‌میلان جیمز.دی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
راهنمای کارآفرینان: هدایت گام به گام برای ساختن شرکتی موفق
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان
پدیدآور: - نویسنده: استیو بلنک؛باب - مترجم: المیرا جمال‌جمالیان‌نژاد؛معصومه
قیمت:۸۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۷۰۰۰۰
کارآفرینی سازمانی (ایجاد معماری سازمانی کارآفرینانه)
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: رضا کهن‌هوش‌نژاد
قیمت:۶۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۸۰۰۰
کارآفرینی ورزش (توسعه و پایداری فرهنگ ورزشی کارآفرینانه)
ناشر:شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
پدیدآور: - نویسنده: ونسا - نویسنده: رتن
قیمت:۷۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۴۰۰۰۰
مدیریت منابع انسانی کارآفرینان
ناشر:کارآفرینان بزرگ انتشارات
پدیدآور:
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
منتوری: راهنمای مدیران و کارآفرینان
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
پدیدآور: - نویسنده: کوتیس جی. - مترجم: محمد عزیزی؛علی‌
قیمت:۴۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۶۰۰۰
نظریه مغز قلب: نگاهی نوین به نقش قلب در کیفیت شهود کارآفرینان
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
پدیدآور: - نویسنده: رولین مک‌کراتی - نویسنده: ریموند بردلی
قیمت:۶۹۵۲۰۰ قیمت سایت:۶۹۵۲۰۰