تعداد يافت شده (۱۶) صفحه ۱ از ۱
ارزیابی ریسک محیط زیستی: محاسبات کمی، تاثیرات انسانی، پیامدهای بشری
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: یان لرچ - نویسنده: والتر گلاسر
قیمت:۱۷۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۶۰۰۰۰
پولائو سکودو: داستانی از سنگاپور
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی
پدیدآور: - مترجم: رحمت‌الله قائمی - نویسنده: ریلا ملاتی‌بهری
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
تکنیک‏ها و کاربرد محاسبات ‏نرم‏ در مهندسی برق‏/ چاتوودی.دوندراکی/طالبی / انتشارات قائم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: نعمت طالبی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
جورج الیوت
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: رحمت‌الله قائمی؛نانسی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
چرا سگ‌ها و گربه‌ها دشمن هم‌اند؟ داستانی از هندوستان
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی
پدیدآور: - نویسنده: پیتر چند - مترجم: رحمت‌الله قائمی
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
داستان جو: داستانی از آفریقای جنوبی
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی
پدیدآور: - مترجم: رحمت‌الله قائمی - نویسنده: جنیفر رابسن
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
سلطان نیل: داستانی از مصر
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی
پدیدآور: - مترجم: رحمت‌الله قائمی - نویسنده: شیرین انصاری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
قرآن و معرفت‌شناسی
ناشر:سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پدیدآور: - به‌اهتمام: علیرضا قائمی‌نیا
قیمت:۲۲۱۷۶۰۰ قیمت سایت:۲۲۱۷۶۰۰
کارخانه مطلق‌سازی
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: کارل چاپک - مترجم: حسن قائمیان
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
گاج میکرو: بانک تست زیست جامع
ناشر:انتشارات بین‌المللی گاج
پدیدآور: - نویسنده: محمد عیسایی؛اسفندیار
قیمت:۱۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰
ماشین های مخصوص الکتریکی /لسانی / انتشارات قائم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: لسانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مدارهای ‏الکتریکی /شرح درس وسوالات طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی برق / صادقی راد.کهن/ انتشارات قائم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: صادقی راد.کهن
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰