تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
الفبای سایبر
ناشر:دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
پدیدآور: - مترجم: علیرضا عین‌القضاتی - نویسنده: مرکز توسعه، مفاهیم و دکترین بریتانیا
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰