تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
الزامات امنیتی نرم‌افزار، پایگاه داده و زیرساخت هوشمندی علم و فناوری
ناشر:دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی
پدیدآور: - ویراستار: مهدی یوسفی - نویسنده: یاسر حسن‌پور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰