تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
اقتصاد خرد (1) (رشته اقتصاد کشاورزی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل محمودی؛مهدی
قیمت:۴۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰۰
اقتصاد خرد (رشته مدیریت و حسابداری)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: جمشید پژویان - ویراستار: فرهاد خدادادکاشی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
اقتصاد خرد (ویژه رشته علوم اقتصادی) کارشناسی ارشد
ناشر:مدرسان شریف
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین خورشیدی؛یوسف
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
اقتصاد خرد 1 (رشته اقتصاد)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: یگانه موسوی‌جهرمی - ویراستار: فرهاد خدادادکاشی
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
اقتصاد خرد 1 (رشته اقتصاد)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: یگانه موسوی‌جهرمی - ویراستار: فرهاد خدادادکاشی
قیمت:۴۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰
اقتصاد خرد 2 (رشته اقتصاد)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: یگانه موسوی‌جهرمی - ویراستار: فرهاد خدادادکاشی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اقتصاد خرد و کلان (رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: جمشید پژویان؛مهدی
قیمت:۳۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۵۰۰۰
اقتصاد خرد: برای رشته‌های اقتصاد، مدیریت، و حسابداری
ناشر:ترمه
پدیدآور: - نویسنده: علی دهقانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اقتصاد خرد: رشته مدیریت کلیه گرایشها: سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد سالهای 87 - 70 و آزمون‌های آزمایشی به تفکیک فص
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: محسن نظری - ویراستار: فروزان رحمتی‌کامل
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
راهنمای جامع اقتصاد خرد: ویژه رشته کارشناسی مدیریت و حسابداری
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: سیروس قنبری‌وند
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
کارشناسی ارشد اقتصاد خرد و کلان (رشته مدیریت) ، ابراهیمی
ناشر:مهر سبحان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن ابراهیمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
نظریه اقتصاد خرد: برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت،‌ حسابداری، بانکداری و بیمه
ناشر:آراد کتاب
پدیدآور: - نویسنده: ناصر سیف‌اللهی
قیمت:۴۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۵۰۰۰