تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
اصول برنامه‌ریزی درسی: ماهیت برنامه‌ریزی درسی - مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه‌شناختی برنامه، ارزشیابی برنامه، تحلیل محتوای ...
ناشر:موسسه انتشارات یادواره کتاب
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین یارمحمدیان
قیمت:۱۰۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۹۰۰۰۰
اصول و مبانی برنامه‌ریزی درسی آموزش زبان فارسی (کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: بهمن زندی
قیمت:۵۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۹۰۰۰
بانک تست طلایی اصول و مبانی برنامه‌ریزی درسی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
ناشر:مولفین طلایی
پدیدآور: - ویراستار: زهرا فتحی - نویسنده: پریسا ماه‌زاده
قیمت:۳۷۸۴۰۰ قیمت سایت:۳۷۸۴۰۰
کتاب طلایی مبانی و اصول برنامه‌ریزی درسی (نسل سوم): ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
ناشر:طلایی پویندگان دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: نسل سوم
قیمت:۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 2262
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا کرامتی
قیمت:۵۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۰۰۰
مبانی و اصول برنامه‌ریزی درسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا کرامتی - ویراستار: عادله مشایخی
قیمت:۳۵۴۹۰۰ قیمت سایت:۳۵۴۹۰۰