تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
اصول و مبانی مدیریت در بازاریابی ورزشی
ناشر:پلک
پدیدآور: - نویسنده: عبدالمهدی نصیرزاده - نویسنده: یاشار دسکره
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰