تعداد يافت شده (۱۷) صفحه ۱ از ۱
اصول و فنون گفت و گو و مذاکره: مدیریت خانواده در عصر حاضر
ناشر:موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
پدیدآور: - نویسنده: زهرا آب‌جام - نویسنده: خسرو رستمی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره
ناشر:حسن گل‌احمدی
پدیدآور: - نویسنده: حسن گل‌احمدی - نویسنده: آمنه دارایی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره
ناشر:مشکوه دانش
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل صمدیان
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره
ناشر:اختران
پدیدآور: - نویسنده: ری ج.لویکی - مترجم: محمدجواد نائیجی،محمدرضا
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره
ناشر:سازمان مدیریت صنعتی
پدیدآور: - نویسنده: ویلیام یوری - نویسنده: راجر فیشر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره
ناشر:آها
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه زند
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره
ناشر:اختران
پدیدآور: - نویسنده: روی لویستکی؛براس - مترجم: محمدجواد نائیجی؛محمدرضا
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره در معاملات ملکی
ناشر:آثار فکر
پدیدآور: - نویسنده: اکبر فرجی‌ارمکی؛میلاد
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره مهندسی زبان بدن، ربیعی ، دیباگران
ناشر:دیباگران(شعبه انقلاب)،تهران
پدیدآور: - نویسنده: شاهین ربیعی
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره موفق: ارتباطات و زبان بدن
ناشر:ابتکار دانش
پدیدآور: - نویسنده: فرینوش اکبرزاده - نویسنده: محمود کتابی‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره(آوای نور)
ناشر:آوای نور
پدیدآور: - نویسنده: دکتر اکبر - مترجم: حمیدرضا خانپور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول و فنون مذاکره، مکاتبات و قراردادهای بازرگانی و بین‌المللی
ناشر:هوشمند تدبیر
پدیدآور: - نویسنده: منصوره علیقلی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰