تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
اصول دستور زبان سومری و تاریخ و باستان شناسی (نخستین گنجینه شناخت فرهنگ و زبان سومری در ایران)
ناشر:پازینه
پدیدآور: - نویسنده: جان لوئیز - مترجم: فریدون عباسی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول دستور زبان سومری و تاریخ و باستان شناسی،هایز،عباسی،پازینه
ناشر:پازینه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جان لوئیز - مترجم: فریدون عباسی
قیمت:۷۸۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۸۴۰۰۰
اصول دستور زبان،گلفام، 1030
ناشر:سمت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ارسلان گلفام
قیمت:۳۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۶۰۰۰