تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
اصول تجزیه دستگاهی
ناشر:مرکزنشردانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: داگلاس‌آروید اسکوگ - نویسنده: جیمز هولر
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اصول تجزیه دستگاهی
ناشر:مرکز نشر دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: داگلاس‌آروید اسکوگ - نویسنده: جیمز هولر
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه‌ی دستگاهی
ناشر:امید انقلاب
پدیدآور: - نویسنده: ایوب پارچه‌باف‌جدید - نویسنده: محمدحسین نصیر‌تبریزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه‌ی دستگاهی
ناشر:آدیش
پدیدآور: - نویسنده: ایوب پارچه‌باف‌جدید - نویسنده: محمدحسین نصیر‌تبریزی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
راهنما و تشریح اصول تجزیه دستگاهی جلد 1 ، اسکوگ ، احمدی،مبتکران
ناشر:پیام آخر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه احمدی - نویسنده: سعیده قویدل
قیمت:۱۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰
راهنما و تشریح اصول تجزیه دستگاهی جلد 1 ، اسکوگ ، احمدی،مبتکران
ناشر:پیام آخر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه احمدی - نویسنده: سعیده قویدل
قیمت:۱۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۵۰۰۰
فیزیولوژی تنش های محیطی در گیاهان،کافی،جهادمشهد
ناشر:جهاد مشهد(خرید امانی)
پدیدآور: - نویسنده: محمد کافی - نویسنده: اعظم برزوئی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰