تعداد يافت شده (۲۵) صفحه ۱ از ۲
استیو جابز چه کسی بود؟
ناشر:فاطمی
پدیدآور: - نویسنده: مگ بلویزو - نویسنده: پم پولاک
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ارائه‌ی ناب به سبک استیو جابز(بازاریابی) *
ناشر:بازاریابی
پدیدآور: - نویسنده: کارماین گالو - مترجم: سعید مقدسی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
استیو جابز
ناشر:پیکان
پدیدآور: - نویسنده: والتر آیزاکسون - مترجم: منیژه شیخ‌جوادی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
استیو جابز
ناشر:جویا
پدیدآور: - نویسنده: والتر ایساکسون - مترجم: پرناز صدیق‌راد
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
استیو جابز
ناشر:گرایش تازه
پدیدآور: - نویسنده: جی الیوت - نویسنده: ویلیام‌ال. سایمون
قیمت:۳۸۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۹۰۰۰
استیو جابز
ناشر:صانعی شهمیرزادی
پدیدآور: - نویسنده: والتر ایزاکسون - مترجم: مهدی ابراهیمی
قیمت:۲۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۵۰۰۰
استیو جابز باشید؛سیر تکاملی یک متکبر بی پروا به یک رهبر دوراندیش
ناشر:گرایش تازه
پدیدآور: - نویسنده: برنت اشلندر - نویسنده: ریک تتزلی
قیمت:۲۳۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۹۰۰۰
استیو جابز به روایت خودش(رقعی)نواندیش
ناشر:4055 -- نسل‌ نواندیش‌
پدیدآور: - نویسنده: جورج بیهام - مترجم: مرتضی نظری
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
استیو جابز شدن
ناشر:میلکان
پدیدآور: - نویسنده: برنت اسلندر - مترجم: ایمان حبیبی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
استیو جابز که بود؟
ناشر:جویا
پدیدآور: - نویسنده: پام پالک - مترجم: رضا جولایی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
استیو جابز کی بود؟
ناشر:گندمان
پدیدآور: - نویسنده: پام پالک - نویسنده: مگ بلویزو
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
استیو جابز معمار اندیشه‌های ثروت‌آفرین
ناشر:اندیشه فاضل
پدیدآور: - نویسنده: روح‌الله سلیمانی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰