تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد
ناشر:آریانا قلم
پدیدآور: - نویسنده: دبلیو. چان کیم - نویسنده: رنه مابورنیا
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد
ناشر:آریانا قلم
پدیدآور: - نویسنده: رنه موبورنی - مترجم: علیرضا پورممتاز
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
استراتژی اقیانوس آبی: چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنا ندارد
ناشر:آریانا قلم
پدیدآور: - نویسنده: دبلیو.چان کیم؛رنه - مترجم: علیرضا پورممتاز
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰