تعداد يافت شده (۲۶۳) صفحه ۱ از ۲۲
‏?بهبود عملکرد هزینه و زمان پروژه با استفاده از (ES) و زمانبندی کسب شده (EV) روش مدیریت ارزش کسب شده: (به همراه محاسبات با نرم‌افزار اکسل)
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: رامین احمدپور
قیمت:۶۰۷۲۰۰ قیمت سایت:۶۰۷۲۰۰
180 اصطلاح پرکاربرد در صنعت سینما
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: سحر دشتی‌میاب
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
50 روش ساده برای خوشحال کردن زنان
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: رز فلانری - مترجم: سارینا امینی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
Geography of the European mountains
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: حسنعلی ترنج
قیمت:۲۲۶۱۶۰۰ قیمت سایت:۲۲۶۱۶۰۰
Geography of the European seas
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: حسنعلی ترنج
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
Physical geography of the Scandinavia
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: حسنعلی ترنج
قیمت:۱۶۴۵۶۰۰ قیمت سایت:۱۶۴۵۶۰۰
Translation of idioms in the short stories book dubliners by James Joyce
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: سمیرا مسلمی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آخرین دیدار
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور:
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰۰
آرای اخلاقی زیست محیطی متفکران مسلمان
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: حمیده رنجبری
قیمت:۶۲۴۸۰۰ قیمت سایت:۶۲۴۸۰۰
آسیب‌شناسی لوحه‌های آموزشی برای مقطع دبستان بعد از انقلاب اسلامی با تاکید بر درس فارسی
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: فائزه معززی‌نادمی‌نوری
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی مسکن اجتماعی با رویکرد نابرابری اجتماعی و انحرافات شهری
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: سعید ایرانی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
آشنایی با علوم قرآنی
ناشر:اساتید دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: محمود ایگدر
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰