تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
GSM سیستم جهانی ارتباطات سیار: معماری، سرویس‌ها و پروتک‌ها
ناشر:ناقوس
پدیدآور: - نویسنده: جورج ابرس‌پاخر - نویسنده: هانس جورج‌وگل
قیمت:۱۷۶۸۸۰۰ قیمت سایت:۱۷۶۸۸۰۰
ارتباطات سیار
ناشر:آفتاب گیتی
پدیدآور: - مترجم: آلاله ارجمند - نویسنده: جون اچ شیلر
قیمت:۲۰۱۵۲۰۰ قیمت سایت:۲۰۱۵۲۰۰
ارتباطات سیار و شبکه سازی ، مارک ، کلانتری،د.امام رضا
ناشر:دانشگاه امام رضا ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: جون دبلیو - نویسنده: ویوا زوانگ
قیمت:۹۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۲۸۰۰۰
ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری (براساس سرفصل مصوب شواری عالی برنامه‌ریزی)
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: زهره خلجی‌نیا؛نگین
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
بکه های ارتباطات سیار ، موسوی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی موسوی - مترجم: 0
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
رفتار توصیه‌ای مصرف‌کننده (حوزه خدمات ارتباطات سیار)
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: سمیه ملکی
قیمت:۴۵۷۶۰۰ قیمت سایت:۴۵۷۶۰۰
شبکه های ارتباطات سیار ، موسوی
ناشر:مردم سالاری ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی موسوی
قیمت:۵۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۴۰۰۰
شبکه های ارتباطات سیار ، موسوی
ناشر:مردم سالاری ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی موسوی
قیمت:۵۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۴۰۰۰
فناوری نسل آینده ارتباطات سیار
ناشر:منشور سمیر
پدیدآور: - نویسنده: هارالد هاس - مترجم: فائزه مسعودی‌فر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰