تعداد يافت شده (۳۸) صفحه ۱ از ۳
(0606) ارتباطات و فرهنگ (2)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: آلفرد جی. - نویسنده: فیضی
قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰
آشنایی با اطلاعات و ارتباطات
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: محسن نوکاریزی - نویسنده: سیدمهدی نارمنجی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباط انسان با انسان
ناشر:تلاوت (وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم)
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی گرجیان - نویسنده: خدیجه هاشمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباط انسان با جهان هستی
ناشر:تلاوت (وابسته به سازمان دارالقرآن الکریم)
پدیدآور: - نویسنده: مجتبی افشارپور - نویسنده: محمدمهدی گرجیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباط انسان با خدا
ناشر:تلاوت
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی گرجیان - نویسنده: رضا آذریان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباط انسان با قرآن و اهل بیت (ع)
ناشر:تلاوت
پدیدآور: - نویسنده: جواد جعفریان - نویسنده: محمدمهدی گرجیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارتباط سلامتی و امور طبی با اندیشه و اعراض نفسی انسان
ناشر:پیام آزادی
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی آذرمنش
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
ارتباط شناسی: ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی)
ناشر:صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش)
پدیدآور: - نویسنده: مهدی محسنیان‌راد - مترجم: نسرین شفقی‌نژاد
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
ارتباط شناسی-ارتباطات انسانی،محسنیان راد،سروش
ناشر:سروش ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهدی حسینان
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ارتباط عملکرد انسان با حوادث ، طاهری نژاد،د.یزد
ناشر:دانشگاه آزاد ، یزد
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی طاهری
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ارتباط غیرزبانی میان خدا و انسان: جمله‌شناسی قرآن
ناشر:بعثت
پدیدآور: - مترجم: احمد آرام - نویسنده: مهدی بازرگان
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
ارتباط متقاعدگرانه در تبلیغ
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی حکیم‌آرا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰