تعداد يافت شده (۱۳) صفحه ۱ از ۱
آناتومی به زبان ساده: کالبدشناسی عمومی انسان برای ‌گروههای پزشکی و پیراپزشکی
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا نیک‌روش
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
آناتومی عمومی
ناشر:نشر اشراقیه
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی نراقی - نویسنده: پریچهر پاسبخش
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آناتومی عمومی
ناشر:آییژ
پدیدآور: - نویسنده: شبنم موثقی - نویسنده: زهرا نادیاشریفی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آناتومی عمومی
ناشر:اندیشه رفیع
پدیدآور: - نویسنده: رضا شیرازی؛زهره
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آناتومی عمومی
ناشر:کتاب ایده نوین
پدیدآور: - نویسنده: سیروس جلیلی؛محمدرضا
قیمت:۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰۰
آناتومی عمومی
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، معاونت تحقیقات و فناوری،رسول
پدیدآور: - نویسنده: مجید کاتبی؛منصوره
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
آناتومی عمومی با CD ، امینی،د.رازی
ناشر:دانشگاه رازی ، کرمانشاه
پدیدآور: - نویسنده: علی امینی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آناتومی عمومی بدن انسان (قابل استفاده برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، توانبخشی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی)
ناشر:انسان
پدیدآور: - نویسنده: هما رسولی - نویسنده: منصوره سلیمانی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آناتومی عمومی دامپزشکی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: بیژن رادمهر - نویسنده: حسن گیلانپور
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آناتومی عمومی والیانی ، علوم پزشکی مانی اصفهان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علی والیانی
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
آناتومی عمومی: برای داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، هوشبری، اتاق عمل، فوریت‌های پزشکی و تربیت بدنی
ناشر:نشر جامعه نگر
پدیدآور: - نویسنده: ایمانه شمایلی‌یگانه
قیمت:۶۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۹۰۰۰۰
پردازش سیگنال گسسته در زمان ج1 ، اپنهایم ، دیانی ، نص
ناشر:نص ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آلن وی.اپنهایم - نویسنده: رانلد دبلیو.شیفر
قیمت:۸۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۰۰۰۰