تعداد يافت شده (۶۷۴) صفحه ۱ از ۵۶
‏?CCNA برای مدیران شبکه
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: رسول جمشیدی‌نیا
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
‏?آموزش نرم‌افزار SpaceClaim
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: حسین جهان‌فتحی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
‏?اسرار فروشندگان حرفه‌ای (هکر رشد‌ها)‏?
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - مترجم: محمدرضا دهقان - نویسنده: رایان هالیدی
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
‏?بررسی عملکرد سازمان ملل در خصوص مقابله با فقر
ناشر:موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: مجید جوکاری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
‏?تحلیل لرزه‌ای مرتبط با ایمنی سازه‌های هسته‌‌ای استاندارد 16 - 4
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمدحسین قاسمی - نویسنده: قاسم کاظمی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
?روش‌های تحقیق GIS: تلفیق رویکردهای فضایی
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: شیلا ال.? استاین‌برگ - نویسنده: استیون‌ج.‌? استاین‌برگ
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
‏?فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردهای زیست‌بوم جهانی زیرساخت شبکه‌های مخابرات سیار (2030 - 2016)?
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: رضا بحری - نویسنده: سیدهاشم مداح‌حسینی
قیمت:۸۴۴۸۰۰ قیمت سایت:۸۴۴۸۰۰
‏?مواد زاید بازیافتی در ساخت بتن: تحقیقات و فرصت‌های نوظهور?‏?
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: جهانگیر میرزا - نویسنده: مودوارید حسین
قیمت:۸۲۷۲۰۰ قیمت سایت:۸۲۷۲۰۰
10 آهنگ برای گیتار
ناشر:آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد بیسادی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
10 داستان کوتاه برای سطح پیشرفته
ناشر:موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: بنفشه مهدوی‌پور
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
10 داستان کوتاه برای سطح مبتدی
ناشر:موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: بنفشه مهدوی‌پور
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
10 داستان کوتاه برای سطح متوسط
ناشر:موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
پدیدآور: - نویسنده: بنفشه مهدوی‌پور
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰