تعداد يافت شده (۲۰) صفحه ۱ از ۲
آزمون استخدامی آموزش و پرورش شغل: آموزگار ابتدایی مطابق با سرفصل‌های سازمان سنجش آموزش کشور ...
ناشر:امید انقلاب،علوم پویا
پدیدآور: - نویسنده: محمود شمس؛عباس
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
آموزش و پرورش ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: احمد صافی
قیمت:۱۰۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۶۰۰۰
آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: احمد صافی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزگار ابتدایی: درسنامه نکته و تست ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش ...
ناشر:اندیشه ارشد
پدیدآور:
قیمت:۲۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۵۰۰۰۰
آموزگار ابتدایی: نکته و تست ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بر اساس آخرین سرفصلهای مصوب، شامل: نکات طلایی و آزمونی همراه با تست‌های ...
ناشر:اندیشه ارشد
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفین
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
آموزگار ابتدایی: نکته و تست ویژه آزمون استخدامی آموزش و پرورش، بر اساس آخرین سرفصلهای مصوب، شامل: نکات طلایی و آزمونی همراه با تست‌های ...
ناشر:اندیشه ارشد
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفین
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
ارزیابی اثرات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در هملکرد آموزش و پرورش (دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی منطقه 9 تهران)
ناشر:لیما
پدیدآور: - نویسنده: فرزانه نبی‌زاده
قیمت:۳۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۸۰۰۰
ازسیرتاپیازمصاحبه های حضوری ویژه آموزش وپرورش/آموزگارابتدایی ودبیری/اسکویی/صفری/تفکرناب
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: میناصفری
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
استخدام‌یار آموزگار ابتدایی: جامع‌ترین، کامل‌ترین و بروزترین کتاب "ویژه آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش" ...
ناشر:اندیشه ارشد
پدیدآور:
قیمت:۱۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰۰
استخدامی آموزش و پرورش (آموزگار ابتدایی ) ، جعفری ، آراه
ناشر:آراه،تهران
پدیدآور: - نویسنده: معصومه صادقی - نویسنده: لاچین جعفری
قیمت:۱۹۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۸۰۰۰۰
استخدامی آموزش وپرورش/آموزگارابتدایی/موسوی/آویناقلم
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: موسوی
قیمت:۱۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۹۰۰۰۰
استخدامی آموزگار ابتدایی (آموزش و پرورش) ، عزیزی
ناشر:طلیعه پویش
پدیدآور: - نویسنده: رسول عزیزی
قیمت:۱۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰۰