تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران: طراحی یک الگوی تدریس دانش‌پژوهانه
ناشر:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پدیدآور: - نویسنده: محمود مهرمحمدی - نویسنده: نعمت‌الله موسی‌پور
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰