تعداد يافت شده (۱۲۹) صفحه ۱ از ۱۱
A LEVEL AND AS LEVEL LAW ، افست ، هونت
ناشر:خرسندی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: Martin Hunt
قیمت:۶۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۸۰۰۰
آبگرمکن دیواری: راهنمای جامع نصب، راه‌اندازی، تعمیر و عیب‌یابی
ناشر:آشینا،فن آذر
پدیدآور: - نویسنده: رضا متین؛رامین
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آردوینو برای همه ، باغی رهین ، آشینا
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: امیر باغی - نویسنده: وحید باغی
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
آزمایش‌های متداول در آزمایشگاه میکروب‌شناسی بالینی
ناشر:آشینا،اطهران
پدیدآور: - نویسنده: علی بهادری؛پریسا
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
آزمون ارشد ارتعاشات مکانیکی ، طلعتی،آشینا
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: فرامرز طلعتی - نویسنده: عطا چیت
قیمت:۷۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰
آزمون ارشد سیستمهای کنترل خطی،بادامچی گاوکانی،آشینا
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل بادامچی
قیمت:۱۳۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۷۶۰۰۰
آزمون کارشناسی ارشد انتقال حرارت ، صادقی
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: امیر کریمی - نویسنده: وحید صادقی
قیمت:۱۰۶۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۶۴۰۰۰
آزمون کارشناسی ارشد بررسی سیستم های قدرت ، مکریانی
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: گیو مکریانی
قیمت:۶۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۴۸۰۰۰
آزمون کارشناسی ارشد ترمودینامیک ، صادقی،آشینا
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: امیر کریمی - نویسنده: وحید صادقی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی ، شاهنده
ناشر:آشینا ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: رضا کرمی
قیمت:۱۱۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۲۰۰۰
آشنایی بامتالوژی فیزیکی /اونر/آهنی/انتشارات آشینا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: س‏0ه‏0اونر - مترجم: آهنی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آموزش جامع و کاربردی لیفت‌تراک
ناشر:آشینا،فن آذر
پدیدآور: - نویسنده: رسول وطن‌خواه
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰