تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
آسیب‌شناسی (اختصاصی) پایه رابینز
ناشر:ابن سینا
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار؛ابول‌کی. - مترجم: عباس شکور؛پانته‌آ
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: ابول عباس
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه (اختصاصی)
ناشر:میرماه
پدیدآور: - مترجم: امین رضوانی‌همدانی؛معصومه
قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه رابینز (اختصاصی) 2018
ناشر:حیدری
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - نویسنده: رمزی‌اس. کاترن
قیمت:۱۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰
آسیب‌شناسی پایه: اختصاصی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: وینی کومار - مترجم: خسرو سبحانیان؛سمیه
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰