تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
آزمون های میکروبی موادغذایی،کریم،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۲۵۰۰
آزمون های میکروبی و شیمی مواد غذایی ، اهری ، پرتوواقعه
ناشر:پرتوواقعه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: حامد اهری - نویسنده: فرزاد طلاکش
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۶۰۰۰۰
میکروبیولوژی موادغذایی همراه باآزمون های آزمایشگاهی
ناشر:آییژ
پدیدآور: - نویسنده: علی ناصری
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰